Novakh | Klazien Hartog

Novakh | Klazien Hartog
Novakh | Klazien Hartog

Postal Address
P.O. Box 558
NL 1440 AN Purmerend
Nederland

Visiting Address
Koningsdiep 8, NL 1509 WD, Zaandam, Netherlands,

T: +31(0)637147156
M: +31(0)637147156
Omschrijving
Novakh is in 2010 opgericht door mevrouw K. Hartog onder de naam KH-Mediation & Juridisch Advies.
Begin 2014 is besloten de naam te wijzigen vanwege uitbreiding en wijzigingen van de dienstverlening.

Bij conflicten of geschillen kan Novakh als onafhankelijke gesprekleider optreden. Het doel is het inzetten van mediation als middel om geschillen te beslechten. Te vaak lijkt de gang naar de rechter de enige mogelijkheid die overblijft als mensen er samen niet uitkomen. Dat die gang naar de rechter niet altijd naar tevredenheid is, blijkt uit de vele procedures die in hoger beroep gevoerd worden. Door tijdig een mediation traject in te gaan kan een dure en vaak onbevredigende gang naar de rechter voorkomen worden.

Begin 2014 is het specialisme executele, erfrecht en nalatenschapsadvies aan Novakh toegevoegd.

Novakh is aangesloten bij en lid van:

Novakh is aangesloten bij de Nederlandse Mediators Vereniging en bij het ADR-register als certified mediation & conflictcoachingcompany. Klazien Hartog is geregistreerd bij ADR Register als ADR associate certified register-mediator, ADR associate certified conflictcoach, ADR certified register onderhandelaar & ADR international certified negotiator.

Certificaten

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company ADR.ICR.REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.NOVAKH.2015-01-01.9E3S7S 2021-01-01

Contact Novakh | Klazien Hartog

  • How can i help you