Instroomeisen


INSTROOMEISEN VOOR ICR PRACTITIONERS | COACHES
Versie: augustus 2016
Om te registreren en te certificeren ICR practitioner (coach, businesscoach, conflictcoach, hypnosecoach, kindercoach, nalatenschapscoach, taalcoach, NLP-coach) moet u voldoen aan de instroomeisen.
Klik hier voor het overzicht van uitzonderingen en vrijstellingen
Klik hier voor de overgangs- en 'grandfathering' regeling voor het Afrikaanse continent
Klik hier voor het stroomschema instroom audit ICR coach practitioners

ALGEMENE INSTROOMEISEN
1. Antecedenten auditAssociateFull
1.1. NL: verklaring omtrent gedrag | B: verklaring goede zedenjaja
1.2. Algemene aanbevelingsbrieven (2x) afgegeven door derden, geen familie of werkgeverjanee
1.3. Aanbevelingsbrieven (2x) afgegeven door cliëntenneeja
2. Identificatie audit
2.1. Ingevuld online aanmeldingsformulierjaja
2.2. NL: uittreksel KVK | B: uittreksel kruispuntbank ondernemingen
jaja
2.3. Bewijs van verzekering aansprakelijkheidoptioneelja
3. Ervarings audit (*) (**)
3.1. Actueel scope gerelateerd curriculum vitaejaja
3.2. Meer dan een specifiek aantal jaren ervaring + cliëntopdrachten
3.2.1. Indien conflictcoach: zie hiervoor de criteria van ADR Register
3.2.2. Indien hypnosecoach: zie hiervoor de criteria van IHR Register
3.2.3. Indien taalcoach: 2 jaar
3.2.4. Alle andere coaches: 2 jaar + ≥ 15 cliënt opdrachten
neeja
4. Opleidings | Trainings audit (*) (***)
4.1. Bewijs algemene vooropleiding
4.1.1. Indien conflictcoach: zie hiervoor de criteria van ADR Register
4.1.2. Indien hypnosecoach: zie hiervoor de criteria van IHR Register
4.1.3. Alle andere coaches: minimale vooropleiding HBO of hoger dan wel aantoonbaar en verifieerbaar vergelijkbaar denk-, kennis en werkniveau
jaja
4.2. Scope & (sub)types gerelateerde erkende beroepsopleiding.
4.1.1. Indien conflictcoach: zie hiervoor de criteria van ADR Register
4.1.2. Indien hypnosecoach: zie hiervoor de criteria van IHR Register
4.1.3. Alle andere coaches: verplicht
jaja
5. Kennistoets (examen) (*) (***)
5.1. Kennistoets
5.1.1. Indien conflictcoach: zie hiervoor de criteria van ADR Register
5.1.2. Indien hypnosecoach: zie hiervoor de criteria van IHR Register
5.1.3. Indien taalcoach: onderdeel van de basisopleiding en inbegrepen
5.1.4. Indien NLP-coach: onderdeel van de basisopleiding en inbegrepen
5.1.5. Alle andere coaches: algemene kennistoets coaching
Opmerking: de kennistoets is verplicht vanaf 1 januari 2017
ja

na
01.01.
2017
ja

na
01.01.
2017
6. Vaardighedentoets (examen) (*)
6.1. Vaardighedentoets
6.1.1. Indien conflictcoach: zie hiervoor de criteria van ADR Register
6.1.2. Indien hypnosecoach: zie hiervoor de criteria van IHR Register
6.1.3. Indien taalcoach: onderdeel van de basisopleiding en inbegrepen
6.1.4. Indien NLP-coach: onderdeel van de basisopleiding en inbegrepen
6.1.5. Alle andere coaches: algemene kennistoets coaching
Opmerking: de vaardighedentoets is verplicht vanaf 1 januari 2017
neeja

na
01.01.
2017
(*)
Indien meer dan 12 jaar ervaring:

Neem contact op met office operations voor het bespreken van de vrijstellingsmogelijkheden en de individuele instroomaudit. Hierbij kunnen vrijstellingen voor opleiding, kennistoetsen en/of vaardighedentoets worden toegekend.
(**)
Indien de practitioner nog niet het aantal benodigde ervaringsjaren heeft behaald, kan de practitioner vervangend controleerbaar bewijs aanleveren op basis van het aantal cliëntopdrachten, scope gerelateerde klokuren coaching of omzet.
Cliënt opdrachten
Indien minder dan het specifieke aantal jaren ervaring dan ≥ specifiek aantal cliënt opdrachten
Indien conflictcoach: zie hiervoor de criteria van ADR Register
Indien hypnosecoach: zie hiervoor criteria van IHR Register
Indien taalcoach: niet van toepassing
Alle andere coaches: ≥ 50 cliënt opdrachten
Klokuren
Indien minder dan het specifieke aantal jaren ervaring dan ≥ specifiek aantal klokuren
Indien conflictcoach: zie hiervoor de criteria van ADR Register
Indien hypnosecoach: zie hiervoor criteria van IHR Register
Indien taalcoach: niet van toepassing
Alle andere coaches: ≥ 250 klokuren
Omzet
Indien minder dan het specifieke aantal jaren ervaring dan ≥ specifieke omzet
Indien conflictcoach: zie hiervoor de criteria van ADR Register
Indien hypnosecoach: zie hiervoor criteria van IHR Register
Indien taalcoach: niet van toepassing
Alle andere coaches: ≥ euro 25.000,-
(***)
Indien de practitioner geen erkende opleiding, training of kennistoets heeft behaald, echter wel een niet erkend programma heeft doorlopen, kan een individueel erkenningsverzoek van het niet erkende programma worden aangevraagd. Op basis van het verzoek kan een individuele erkenning tot stand komen of kunnen (deel)vrijstellingen worden toegekend. Neem contact op met office operations om de mogelijkheden te bespreken.