Downloads

  1. Aanmeldingsformulieren
  2. Informatie documenten, tarieven overzicht
  3. Proces- en procedure documenten
  4. Toelatingsaudit documenten
  5. Hercertificeringsaudit documenten
  6. Klachten - geschillen formulieren
  7. Overige documenten
Klik op het document hieronder om te lezen en te downloaden
1. AANMELINGSFORMULIER CERTIFICERING ICR COACH REGISTER
ICR.FO.100.NL Aanmeldingsformulier ICR Coach Register
Balans Insurance Nederland - aanmeldingsformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering
2. INFORMATIE DOCUMENTEN, TARIEVEN OVERZICHT
ICR FO 002 NL Tarieven overzicht ICR Coach Register V2 Januari 2024
ICR ID 001 INT Flowchart coach practitioner V1 APPROVED
ICR ID 002 INT Flowchart coach legal entity V1 APPROVED
3. PROCES- EN PROCEDURE DOCUMENTEN
ICR PD 002 NL Gedragsregels V1 GOEDGEKEURD PILOT
ICR PD 003 NL Proces procedure vereisten V1 GOEDGEKEURD PILOT
ICR PD 004 NL CPD vereisten V2 Jan 2022
GNG PD 003 NL Reglement annuleringen V1 GOEDGEKEURD PILOT
GNG PD 004 NL Reglement bezwaar tegen certificeringsbesluiten V1 GOEDGEKEURD PILOT
GNG PD 005 NL Reglement bezwaar tegen audit resultaten V1 GOEDGEKEURD PILOT
GNG PD 006 NL Reglement klachten over Global Network Group V1 GOEDGEKEURD PILOT
GNG PD 007 NL Reglement klachten tegen of tussen certificaathouders V1 GOEDGEKEURD PILOT
GNG PD 008 NL Reglement CPD V1 GOEDGEKEURD PILOT
GNG PD 009 NL Reglement logos woordmerken V1 GOEDGEKEURD PILOT
GNG RD 002 NL Algemene voorwaarden V1 GOEDGEKEURD PILOT
GNG RD 003 NL Algemene bepalingen voor alle documenten V1 GOEDGEKEURD PILOT
4. TOELATINGSAUDIT DOCUMENTEN
ICR AD 002 NL Toelatings audit coach V1 GOEDGEKEURD PILOT
ICR AD 003 NL Toelatings audit business coach V1 GOEDGEKEURD PILOT
ICR AD 004 NL Toelatings audit nlp coach V1 GOEDGEKEURD PILOT
ICR AD 005 NL Toelatings audit child coach V1 GOEDGEKEURD PILOT
ICR AD 006 NL Toelatings audit hypnosis coach V3 Jan 2022
ICR AD 007 NL Toelatings audit medically qualified coach V1 GOEDGEKEURD PILOT
ICR AD 008 NL Toelatings audit coach subtype schilden systeemcoach met de innerlijke familie
ADR AD 003 NL Toelatings audit conflict coach V1 GOEDGEKEURD PILOT
ADR AD 016 NL Toelatings audit inheritance coach V1 GOEDGEKEURD PILOT
5. HERCERTIFICERINGSAUDIT DOCUMENTEN
ICR AD 050 NL hercertificerings audit associate naar full level V1 GOEDGEKEURD PILOT
ICR AD 051 NL hercertificerings audit 5 jaarlijks periodiek full level V1 GOEDGEKEURD PILOT
6. KLACHTEN - GESCHILLEN FORMULIEREN
GNG.FO.006.NL Formulier klacht over Global Network Group
GNG.FO.007.NL Formulier klacht of geschil tegen of tussen certificaathouders Global Network Group
7. OVERIGE DOCUMENTEN
Formulier PF.011 algemene aanbevelingsbrief
Formulier PF.012 cli├źnt/opdrachtgever referentie brief t.b.v. full certificering
Formulier PF.010 Verklaring goede naam en faam - niet mogelijk voor Belgische en Nederlandse personen