Over ons

12
OVER ICR Coach Register
 • ICR Coach Register registreert en certificeert ICR coach practitioners (coaches, business-coaches, conflict-coaches, hypnose-coaches, kinder-coaches, nalatenschaps-coaches, NLP-coaches) en hun bedrijven.
 • ICR Coach Register is het wereldwijde keurmerk en register voor goed opgeleide professionele ICR coach practitioners.
 • ICR coach practitioners werken lokaal, nationaal en internationaal, staan in verbinding met uiteenlopende sectoren en onderscheiden zich door specialisaties.
 • ICR Coach Register is een activiteit van registratie- en certificeringsspecialist Global Network Group. Als direct effect zijn ICR coach practitioners in meer registers vind- & zichtbaar en worden essentiële online registerfuncties, zoals bijvoorbeeld de zoekmachine, 24/7 state-of-the-art in de gaten gehouden en doorontwikkeld.
 • ICR Coach Register heeft diverse internationale accreditaties, zoals ISO 9001, QAP IMI.
KIES DE BESTE!
Onze geregistreerde en gecertificeerde practitioners zijn goed opgeleide en gemotiveerde professionals die: - Het behalen van de doelen van de klant voorop stellen;
- Meerwaarde leveren voor uw geld;
- De eigen kennis en vaardigheden onderhouden op basis van permanente opleiding (Continuing Professional Development);
- Zich houden aan gedragsregels en procedurevereisten;
- Aanspreekbaar zijn op basis van onafhankelijk disciplinair klacht- & tuchtrecht en arbitrage-geschillenregeling;
- Indien 'full certified': verplicht zijn tot het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
- Markt georiënteerde professionals zijn, actief op de lokale, nationale of internationale markt;
- Onderdeel uitmaken van een internationaal netwerk van professionals.
Onafhankelijk
 • ICR Coach Register is 100% onafhankelijk
 • ICR registratie en certificering kan worden gekoppeld aan een lidmaatschap van een branch- beroeps- of sectorale vereniging
Onze kernwoorden en beloftes
Onafhankelijk & betrouwbaar;
- Betaalbaar, effectief & doelgericht;
- Benaderbaar, we werken vanuit Nederland en Zuid Afrika;
- Maatwerk oplossingen;
- Internationaal erkend ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register;
- Vanaf 1 januari 2019 erkend door de Raad voor Rechtsbijstand (De Rechtspraak);
- Sinds oktober 2017 toegelaten tot de verwijsvoorziening en de mediationpilot zoals ingesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
- Sinds maart 2018 als Global Network Group erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als WKKGZ geschilleninstantie (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg);
- Onder toezicht van ICC Council;
- Geaccrediteerd als Qualifying Assessment Program (QAP) door International Mediation Institite (IMI).
Klacht- & tuchtrecht
 • Iedere certificaathouder valt onder de werking van het klacht- & tuchtrecht.
 • Het klacht- & tuchtrecht is gekoppeld aan gedragsregels en procedurevereisten.
Conflictoplossing & arbitrage
 • Een professionele procedure voor conflictoplossing & arbitrage is beschikbaar.
 • Practitioners en hun cliënten kunnen deze procedure op vrijwillige basis toepassen.
 • De procedure is kosten- en tijds-efficiënt in vergelijk met een reguliere rechtsgang.
Intern onderzoek
 • ICR Coach Register kan een intern onderzoek instellen.
 • Practitioners zijn verplicht medewerking te verlenen aan een intern onderzoek.
Verzekering beroepsaansprakelijkheid
 • Alle full gecertificeerde ICR coach practitioners hebben een gekwalificeerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Goed opgeleid en getraind | permanent onderhoud kennis- en vaardigheden
 • Iedere certificaathouder is professioneel opgeleid en is verplicht jaarlijks de eigen kennis- en vaardigheden te onderhouden.
 • De jaarlijkse onderhoudsverplichtingen zijn geregeld in het CPD programma (Continuing Professional Development).
Faciliterend
 • ICR Coach Register faciliteert haar certificaathouders.
 • Via koepelovereenkomsten worden inkoop voordelen bedongen bij leveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot online werkplekken, verzekeringen.
 • ICR certificaathouders kunnen gebruik maken van modeldocumenten en ondersteunende diensten.