Voor coaches

OVER ICR COACH PRACTITIONERS EN COACHING
Over coaching
Onder coaching verstaat het ICR coach register:

'Een vorm van begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie waarbij de coach zijn / haar client via een gestructureerd proces stimuleert te komen tot ander verbeterd meer effectief gedrag, handelen en optreden.'

- Coaching kan worden gegeven aan individuele personen, groepen en organisaties.
- De coachingsdoelen worden altijd vooraf bepaald.
- De klant kiest de coach.
- De klant (de opdrachtgever) blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en de eigen beslissingen.
Over ICR Coach Practitioners
1. ICR REGISTERED & CERTIFIED COACH | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD COACH
Scope
De gecertificeerde coach heeft een algemene coachingspraktijk.
Opleidingsvereisten
 • Algemene vooropleiding op minimaal HBO niveau
 • Afgeronde erkende beroepsopleiding coach | coaching
 • Of een tot genoegdoening van ICR Coach Register aangetoond vergelijkbaar opleidings-, werk- en denkniveau
2. ICR REGISTERED & CERTIFIED BUSINESS-COACH | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD BUSINESS-COACH
Scope
De gecertificeerde businesscoach richt zich op processen binnen commerciële bedrijven en organisaties en beschikt over aantoonbare ervaring en affiniteit met deze sector.
Opleidingsvereisten
In aanvulling op de coach: afgeronde specialisatie opleiding business coach | business coaching of aantoonbare relevante ervaring in en affiniteit met de zakelijke sector
3. ICR REGISTERED & CERTIFIED CHILD-COACH | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD KINDER-COACH
Scope
De gecertificeerde kindercoach biedt kortdurende (tijdelijke) en praktische hulp aan kinderen en hun ouders om ervoor te zorgen dat het kind een verdere stap in zijn ontwikkeling kan maken. De kindercoach richt zich op de hulpvraag in het hier en nu en werkt aan een verbetering voor de toekomst.
Opleidingsvereisten
In aanvulling op de coach: afgeronde specialisatie opleiding kinder coach | kinder coaching
4. ICR REGISTERED & CERTIFIED CONFLICT-COACH | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD CONFLICT-COACH
Scope
 • De gecertificeerde conflictcoach stimuleert de opdrachtgever op basis van een gestructureerd proces tot effectief doelgericht gedrag en handelen zodat de opdrachtgever ten behoeve van het voorkomen of oplossen van een geschil, conflict of situatie een gerichte keuze kan maken uit de beschikbare ADR procedures (arbitrage, mediation, onderhandeling) en/of voldoende bekwaam is binnen de gekozen ADR procedure zich zelf te vertegenwoordigen.
 • De titel 'conflictcoach' wordt gevoerd door het ADR Register en mede zichtbaar gemaakt in het ICR Coach Register.
 • Het ADR Register certificeert arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars.
 • Aanmelding uitsluitend via het ADR Register.
Opleidingsvereisten
 • Algemene vooropleiding op minimaal HBO niveau
 • Afgeronde erkende basisopleiding ADR registerarbiter of ADR registermediator + afgeronde introductie training coach | coaching
 • Of een tot genoegdoening van ADR Register aangetoond vergelijkbaar opleidings-, werk- en denkniveau
5. ICR REGISTERED & CERTIFIED HYPNOSIS-COACH | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD HYPNOSE-COACH
Scope
 • De gecertificeerde hypnose-coach gebruikt directe of indirecte hypnose bij de uitvoering van het coachingsproces.
 • De titel 'hypnose-coach' wordt gevoerd door het IHR Register en mede zichtbaar gemaakt in het ICR Register.
 • Het IHR Register certificeert hypnotherapeuten, hypnotiseurs en hypnose-coaches.
 • Aanmelding uitsluitend via het IHR Register.
Opleidingsvereisten
 • Algemene vooropleiding op minimaal MBO niveau
 • Afgeronde erkende basisopleiding IHR hypnotherapeut
 • Of een tot genoegdoening van IHR Register aangetoond vergelijkbaar opleidings-, werk- en denkniveau
6. ICR REGISTERED & CERTIFIED INHERITANCE-COACH | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD NALATENSCHAPS-COACH
Scope
De gecertificeerde nalatenschaps-coach kenmerkt zich door de klantgerichte focus en aanpak met als doel alle aspecten van de nalatenschap te plannen of te regelen. Steeds meer mensen onderkennen het belang van het tijdig plannen en goed regelen van nalatenschappen en maken gebruik van een nalatenschaps-coach.
Opleidingsvereisten
In aanvulling op de coach: afgeronde specialisatie opleiding nalatenschaps-coach coach | nalatenschaps-coaching of aantoonbare vergelijkbaar relevant denk-, werk- en opleidingsniveau, zoals bijvoorbeeld notariële ervaring, specialisatieopleiding nalatenschapsmediation
7. ICR REGISTERED & CERTIFIED LANGUAGE-COACHES | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD TAAL-COACH
Scope
 • De taalcoach | taalspecialist ondersteunt professionals, organisaties en overheden in het begrijpen en gebruiken van talen en brengt hierdoor culturen bij elkaar.
Opleidingsvereisten
 • De taalcoach | taalspecialist beschikt over specifieke beroepsmatige (professionele) kennis en/of vaardigheden beschikt en beheerst één of meer extra talen tegen de criteria van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL). Minimaal niveau B2/C1
 • Is internationaal georiënteerd
 • Veelal geografisch flexibel inzetbaar
 • Heeft een eigen onderneming of is werknemer
 • Levert meerwaarde aan processen
 • Verbindt talen en culturen
 • Is vertrouwd en houdt vertrouwelijke informatie geheim.
 • Onderhoud de bekwaamheid en ontwikkelt deze
8. ICR REGISTERED & CERTIFIED COACH - MEDICALLY QUALIFIED | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD MEDISCH COACH
Scope
De coach is medisch gekwalificeerd en past de medische kennis & vaardigheden toe tijdens de coaching sessies.
Opleidingsvereisten
De medische coach is ingeschreven in of geaccrediteerd door een nationale gezondheidsautoriteit en/of is geaccrediteerd or erkend door de nationale koepel voor verzekeraars in de gezondheidszorg.
Aanvullend voor Nederland
De medische coach heeft een geldige BIG registratie, erkend Plato/Crkbo MBK (Medische Basiskennis) certificaat en/of erkend Plato/Crkbo PSBK (Psychosociale Basiskennis) certificaat.
9. ICR REGISTERED & CERTIFIED NLP-COACH | ICR GEREGISTREERD & GECERTIFICEERD NLP-COACH
Scope
De gecertificeerde NLP-coach gebruikt NLP technieken bij de uitvoering van het coachingsproces.
Opleidingsvereisten
 1. Voor de NLP-coach-practitioner: afgeronde NLP practitioner
 2. Voor de NLP-coach-master-practitioner: afgeronde NLP master practitioner
 3. Voor de NLP-coach-trainer: afgeronde NLP trainer opleiding