M.J.A. (Agnes) Vluggen

 M.J.A. (Agnes) Vluggen LLB
M.J.A. (Agnes) Vluggen LLB
Omschrijving
Ik ben ADR & MfN-Registermediator met accreditatie familiemediation en gespecialiseerd in mediation in strafzaken (herstelrecht), arbeids- en organisatiemediation inclusief exitmediation.
Arbeidsgeschillen ontstaan vaak door een verstoorde communicatie. In een mediation raken partijen weer met elkaar in gesprek. Het is snel inzetbaar waardoor de negatieve effecten van een verstoorde arbeidsverhouding tijdig in positieve richting worden omgebogen. Een geslaagde mediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure. De rancune verdwijnt; beide partijen hebben hun conflict immers zelf opgelost.
Niet ieder conflict kan worden opgelost. In het overgrote deel van de gevallen lukt dit wel.
Ook in situaties waarin de problemen niet in één keer verdwijnen bewijst mediation zijn waarde. Er komt een gesprek op gang en er worden dingen duidelijk, ook al lijkt een oplossing niet altijd direct in zicht. Is een samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk, dan kunnen partijen in de
mediation afspraken maken over hoe ze uit elkaar gaan.

Conflictcoaching bij teams:
Stroeve communicatie en daarbij horende conflicten gaan vaak niet over het werk zelf. Persoonlijke verschillen en vaak onbewuste motieven spelen een rol. Een teamcoach kan die patronen transparant maken en vervolgens de teamleden een positieve bijdrage laten leveren aan een oplossing.

Certificaten

Name Number Valid till
ICR coach | full certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.ICR COACH | FULL CERTIFIED.M.J.A. (AGNES)-VLUGGEN.2016-03-01.5R0Q9I 2025-01-01

Contact M.J.A. (Agnes) Vluggen

  • How can i help you