J.A. (Johann ) Taljaard

 J.A.  (Johann ) Taljaard MR
J.A. (Johann ) Taljaard MR

Werkt momenteel met

Geen organisaties gevonden.

Certificaten

Name Number Valid till
ICR coach | full certified Coach ICR.COACH.ICR COACH | FULL CERTIFIED.J.A. (JOHANN )-TALJAARD.2022-01-01.SWCLJU 2027-01-01

Lidmaatschappen en specialisaties

Contact J.A. (Johann ) Taljaard

  • How can i help you