J.R.H. (John) Kostermans

mr. J.R.H. (John) Kostermans
mr. J.R.H. (John) Kostermans
Omschrijving
ARBEIDS- EN ZAKELIJKE MEDIATIONS GESPREKSBEGELEIDING

WAAROM KOSTERMANS MEDIATION
Ik spreek de taal van de werknemer, de werkgever maar ook die van de ondernemer. Als HR Business Partner/jurist heb ik jarenlange ervaring met arbeidskwesties en met het arbeidsrecht. Als bedrijfsjurist ben ik actief geweest op het gebied van het ondernemingsrecht en contractenrecht. Als mediator geeft mij dat een extra kwaliteit in de ondersteuning van partijen op de weg naar hun oplossing. Ik ben een open, luistervaardig, toegankelijk en empatisch persoon. Daarnaast heb ik een pragmatische en resultaatgerichte instelling waarmee ik in staat ben mijn klanten in mediation op een efficiënte en prettige manier zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Daarmee help ik partijen te komen tot waar het werkelijk om gaat en naar een situatie waarbij zij in plaats van tegen elkaar naar samen tot een oplossing. Mijn drive is de kick die ik krijg van een resultaat waar mijn klanten maximaal aan hebben bijgedragen en tevreden mee zijn, zowel over de inhoud, het tijdsverloop als over de kosten. Ik ben ADR Register/MfN geregistreerd mediator. Naast mijn werkzaamheden als mediator zet ik mij regelmatig in als vrijwilliger-buurtbemiddelaar via de stichting BeterBuren ter beslechting van burengeschillen in Amsterdam Oost. Te zien hoe ruziënde buren weer komen tot een leefbare situatie met elkaar geeft steeds weer een fantastisch gevoel.

Mediation of Gespreksbegeleiding
*Partijen lossen zelf het geschil op onder begeleiding van een neutrale mediator
*Mediation zorgt dat de communicatie (weer) op gang komt
*Mediation verbreedt het perspectief en is creatief
*Mediation leidt tot toenadering in plaats van verwijdering
*Mediation leidt tot een duurzame, door partijen uitgewerkte en gedragen oplossing, vastegelegd in een overeenkomst
*Mediation is veel minder kostbaar en veel sneller dan een juridische weg
D*e mediator is een neutrale professional, bekwaam in het leiden van de gesprekken, de onderhandeling en de overeenkomst waarmee jullie tot de oplossing komen

Waarmee help ik u?
Als mediator of gespreksbegeleider help ik u:
*Bij kwesties rond samenwerking, ontslag, verzuim, reorganisatie, disfuntioneren of welke andere problemen ook die verhouding tussen werkgever en werknemer verstoren;
*Bij het voorkomen van escalatie van geschillen binnen teams of tussen afdelingen of groepen;
*Bij geschillen binnen een onderneming, samenwerkingsproblemen tussen vennoten, groeipijn, reorganisatieproblemen, contractsissues, klant-leverancierkwesties of andere zakelijke geschillen.

Gespreksbegeleiding
*om de tafel zonder formeel etiquet met een neutrale faciltitator
*voorkomen van escalatie
*voorkomen van stagnatie
*voorkomen van “doorzweren”
*Toegankelijk, snel inzetbaar

Certificaten

Name Number Valid till
Persons | full certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.PERSONS | FULL CERTIFIED.J.R.H. (JOHN)-KOSTERMANS.2018-04-01.9J3A8A N/A

Lidmaatschappen en specialisaties

Contact J.R.H. (John) Kostermans

  • How can i help you