scheiden en mediation | Wendy Versteeg

scheiden en mediation | Wendy Versteeg
scheiden en mediation | Wendy Versteeg

Postal Address
Molenweg 6
NL 7223 DN Baak
Netherlands

Visiting Address
6, Molenweg, Baak, Bronckhorst, Gelderland, Netherlands, 7223DN, Netherlands

T: 0623919299
M: 0623919299
Description
Scheiden
Scheiden is een drastische stap, die niemand makkelijk neemt. Degene die de stekker uit de relatie trekt, heeft hier al lang over nagedacht. Heeft slapeloze nachten gehad, waarin hij of zij lag te piekeren over de relatie en is na lang wikken en wegen tot de beslissing gekomen zo niet verder te kunnen of willen. Hij of zij heeft hierdoor al een rouwproces doorlopen. Hij of zij heeft lang niet altijd door hoe dit voor de ander is, maar wil de zaken goed, eerlijk en vooral snel regelen. De andere partij heeft het vaak niet zien aan komen en krijgt dan pas te maken met het rouwproces. Het vraagt tijd om de eerste schok, de scheidingsmelding te gaan verwerken.

Uit elkaar gaan betekent dat alle vanzelfsprekendheden wegvallen en tal van vragen zich opdringen. Wie blijft? Wie vertrekt? Hoe verdelen we de zorg voor de kinderen? Wat zijn de financiƫle consequenties?

Een mediator begeleid partners tijdens het scheidingsproces, maar de feitelijke regie en uitkomst blijft bij je zelf. Een gespecialiseerde, erkende mediator-met een aantekening als familiemediator. Die weet net als een advocaat, precies aan welke juridische regels een echtscheidingsconvenant moet voldoen. Daarnaast besteedt een familiemediator aandacht aan de onderlinge communicatie en de emotionele kant van de scheiding. Goed uit elkaar gaan en met elkaar blijven communiceren na de scheiding, is in het belang van de kinderen, als er samen kinderen zijn.

De mediationgesprekken in een (echt)scheidingsprocedure concentreren zich op het emotionele (het einde van de partnerschap en, indien er kinderen zijn voortzetting van het ouderschap) het zakelijke (waaronder het scheiden van het huishouden) en het juridische (het regelen van bijvoorbeeld alimentatie en het verevenen van het pensioen).

Mediation
is een vorm van bemiddelen in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en -voor ieder van hen- optimale besluitvorming te komen.

Wat doet een mediator?
Een mediator is een specialist in communicatieve vaardigheden en het begeleiden van gesprekken. Een mediator oordeelt niet, maar hij/zij helpt partijen om een oplossing te vinden of te onderhandelen. De mediator is onpartijdig en onafhankelijk

Vanzelfsprekend kunnen ook partijen die niet gehuwd zijn, maar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, een samenlevingscontract hebben of hun relatie niet juridisch geregeld hebben voor mediation kiezen.

Als u uw scheiding goed wilt regelen, kies dan voor:
Een ADR gecertificeerd mediator. Dan heeft u te maken met een deskundige mediator, die een erkende opleiding heeft gevolgd en voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen.
Een mediator die neutraal is en veel waarde hecht aan kwaliteit en professionaliteit.
Een mediator met een aantekening als familiemediator, gespecialiseerd in het begeleiden van het hele scheidingsproces.
Een mediator die u helpt bij het behoud en/of verbetering van de relatie, door aandacht te besteden aan de onderlinge communicatie; wat een vechtscheiding kan voorkomen;
Met kennis van zaken, die weet waar u doorheen gaat tijdens uw scheiding;
Die samenwerkt met gerenommeerde partijen, zoals advocaten en financieel adviseurs;
Die u kosten- en tijd bespaart;
Een mediator gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen met zorgintensieve kinderen en gespecialiseerd in de complexiteit van het samengestelde gezin.

Certificates

Name Number Valid till
Companies | basic registration Registered company ADR.ICR.REGISTERED COMPANY.COMPANIES | BASIC REGISTRATION.MEDIATION-VERSTEEG.2017-04-01.2J6W9L N/A

Contact scheiden en mediation | Wendy Versteeg

  • How can i help you