A.J. (Annelies) Offereins

mr drs A.J. (Annelies) Offereins
mr drs A.J. (Annelies) Offereins
Description
ADR full certified practitioner mr drs Annelies Offereins

PAJOZ is gespecialiseerd in het bereiken van een gezonde en bevredigende relatie tussen mens en werk gedurende de gehele loopbaan. Voor werkgevers tijdens het proces van instroom, ontwikkelen, functioneren, doorstroom en uitstroom. Voor de werkende mens van studie- en beroepskeuze tot pensioen.

PAJOZ faciliteert de ontwikkeling van teams en individuen om persoonlijke ambities en organisatiedoelstellingen bij elkaar te brengen en verwezenlijken. Waar nodig helpen wij mensen en organisaties om werk gerelateerde problemen op te lossen.

PAJOZ beschikt over een breed spectrum aan kennis en ervaring op het gebied van psychologie, recht en management. Zodoende kan steeds maatwerk worden geboden. Bijvoorbeeld in de vorm van assessment, persoonlijke coaching, teamcoaching, intervisie of mediation.
PAJOZ staat voor een persoonlijke, professionele en betrouwbare aanpak. Gericht op inzicht en ontwikkeling. Eerst samen een heldere doelstelling formuleren. Dan een maatwerk aanpak kiezen en doen wat nodig is. Niet meer maar ook niet minder. Eerlijk, open en nieuwsgierig. Sparringpartner in brede zin.

PAJOZ als bedrijfsnaam omvat de initialen van de eigenaar (AJO) in combinatie met de beginletters van diens expertise en visie. Psycholoog, Professioneel, Persoonlijk, Arbeid & Organisatie, Jurist, Zelfsturing en Zingeving.

Certificates

Name Number Valid till
ICR coach | full certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.ICR COACH | FULL CERTIFIED.A.J. (ANNELIES)-OFFEREINS.2016-11-01.5U5L3Q 2025-01-01

Contact A.J. (Annelies) Offereins

  • How can i help you