P. Wijntje

mr drs P. Wijntje
mr drs P. Wijntje
Description
Ik heb de universitaire studie rechten en een universitaire sociaal-psychologische opleiding afgerond. Ik heb gewerkt bij de Reclassering, bij Slachtofferhulp en jarenlang in de rechtshulpverlening. Gedurende mijn werk als rechtshulpverlener heb ik reeds ervaring opgedaan met het Mediation-proces ("avant la garde"). Ik probeerde toen al waar mogelijk beginselen daarvan toe te passen. Ik legde mij toe op mensen in moeilijke situaties, met moeilijke "andere" partijen of met een “moeilijke zelf”.

Ik heb me immers altijd sterk aangetrokken gevoeld tot het tussengebied van het sociaal-psychologische en het meer exacte/juridische werkveld. Zo'n 17 jaar geleden deed mediation zijn intrede als alternatief voor een juridische procedure. Met veel belangstelling heb ik me toen meteen op dit terrein ingewerkt en ingegraven; dit om mij zo uitvoerig mogelijk te scholen, te beginnen met een uitvoerige (tweejarige) opleiding tot mediator van twee jaar gevolgd bij het Centrum Voor Conflictoplossing ("CVC") en daarna talloze vervolgcursussen en trainingen.
Sinds 1998 ben ik werkzaam in een eigen praktijk als (NMI- gecertificeerd) mediator, jurist en sociaal psycholoog, waarbij mijn diensten variëren van aan de ene uiterste kant juridische advisering en aan de andere kant psychologische coaching met daar tussen in combinaties hierin, veel mediations, veel onderhandelen en in voorkomende gevallen voeren van rechterlijke procedures.

Sinds 2005 beschik ik over een extra certificering waardoor ik ingeschreven sta bij de Raad van Rechtsbijstand. Hiermee ben ik beschikbaar voor verwijzingen vanuit de rechtbank, het gerechtshof alsmede vanuit het Juridische loket.
Sinds vijf jaar ben ik full-time bezig met hoofdzakelijk mediations.

Mijn doelgroep.
Met betrekking tot mijn mediation-praktijk heb ik tot nu toe met name ervaring opgedaan bij samenwerkingsconflicten in de bedrijfssfeer (vrnl. niet medisch), arbeidsconflicten, op het gebied van het familierecht (ex-echtgenoten, erfgenamen), burenrecht, en overeenkomstenrecht.

Voorts heb ik ervaring met conflicten in de gezondheidssfeer (het meest de geestelijke gezondheidssfeer), waarbij het kan gaan zowel om conflicten in de samenwerking tussen hulpverleners, als die tussen patiënten en hulpverleners. Van hieruit ben ik ook aangesloten bij de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg (VMG) en heb samen met collega’s de VMG, afdeling Limburg vorm gegeven. De meeste van mijn mediations gaan over familiekwesties

Certificates

Name Number Valid till
Persons | full certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.PERSONS | FULL CERTIFIED.P.-WIJNTJE.2011-09-01.5M5A3Y N/A

Contact P. Wijntje

  • How can i help you