A. (André) Kuijpers

mr. A. (André) Kuijpers
mr. A. (André) Kuijpers
Description
DE MEDIATOR
ANDRÉ KUIJPERS
Na een universitaire studie rechten en enige jaren ervaring als jurist ben ik de weg van het Mediation ingeslagen. Juridisering van conflicten werkt escalerend en verslechtert de communicatie doordat er in juridische processen sprake is van ‘partijen’. Partijen staan tegenover elkaar, hebben weinig of geen oog voor het belang van de ander of voor een eventueel gezamenlijk belang. Tevens nemen cliënten een ondergeschikte rol in doordat zij worden vertegenwoordigd in het gehele proces en niet zelf het heft in handen (kunnen) nemen. Mediation gaat juist uit van de kracht van de mensen zelf, cliënten kennen zowel hun eigen als gezamenlijke belangen en weten hier naar te handelen. Telkens weer blijkt dat de mensen aan tafel, hoe onmogelijk dit in het begin ook lijkt te zijn, weer met elkaar in gesprek komen en telkens weer zie ik begrip, respect en communicatie terugkeren. Dit is de reden van mijn overstap naar Mediation, hierin ligt mijn passie en toewijding: De mensen aan tafel kunnen het beter zelf!

Currently working with

Name Place Website
André Kuijpers Mediation 3a, Keizer Ottostraat, Borculo, Berkelland, Gelderland, Netherlands, 7271VN, Netherlands

Certificates

Name Number Valid till
Persons | associate certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.PERSONS | ASSOCIATE CERTIFIED.A. (ANDRé)-KUIJPERS.2019-01-01.V26VY1 2025-01-01

Memberships and specialisms

Contact A. (André) Kuijpers

  • How can i help you