J.A.A. (Jo) Augustin

 J.A.A. (Jo)  Augustin
J.A.A. (Jo) Augustin
Description
Over mij

In 2019 volgde ik de opleiding tot mediator en familiemediator en sta ik ingeschreven als gecertificeerd ADR / MfN registermediator. Met als werkgebied heel Limburg zal ik regelmatig een brug moeten slaan om de verbinding tussen partijen (weer) tot stand te brengen.

Ik ben een bruggenbouwer die partijen met elkaar verbindt en kwalificeer mezelf als een goed luisterende faciliterende mediator die zich actief richt op de zoektocht naar de (al dan niet creatieve) oplossing van het voorliggend probleem en daarbij in die zoektocht minder directief en sturend is. De deelnemers zijn de eigenaars van de inhoud van de discussie en de uiteindelijke overeenkomst.

Het is mijn taak om dit proces op gang te helpen, bespreekbaar te laten maken en oplossingen te laten bedenken en de partijen te helpen effectief met elkaar te laten communiceren.

Verbetering van de communicatie is daarbij voorwaarde. Ik zie het tot mijn taak om partijen met elkaar in gesprek te brengen, en om van standpunten naar belangen te komen. Indien alle belangen in kaart zijn gebracht en daarover kan worden onderhandeld, ligt de oplossing meestal binnen handbereik.

Wanneer twee mensen bij elkaar zijn gebleven of langdurig hebben samengewerkt en besluiten om ieder hun eigen weg te gaan is er in mijn beleving geen sprake van falen. Maar het roept verdriet op en pijn doet het ook. En dit verdriet en deze pijn doet iets met een mens. Daarom is het belangrijk om zowel de pijn en het verdriet maar ook die goede momenten te benoemen en op een zinvolle en respectvolle wijze uit elkaar te gaan.

In een eerdere functie werd vaak de dialoog gezocht maar als het niet anders kon werd er geprocedeerd. Maar het grootste draagvlak zit en zat in afspraken die in de vorm van een compromis of na een goed gesprek tot stand zijn gekomen. Dat zijn de afspraken die vaak het langste stand houden.

Ik ben na deze korte introductie zeer zeker bereid om vragen die bij u leven te beantwoorden.

Mijn werkgebied is breed en ik kom graag naar u toe. We zoeken wel een ruimte waar de bij het conflict betrokken partijen veilig en in rust met elkaar in dialoog kunnen gaan.

Stop met vechten en ga weer samen (met mij) het gesprek aan.

Graag tot ziens bij Zeg JA tegen mediation.

Jo Augustin
ADR / MfN - Registermediator

Certificates

Name Number Valid till
ICR coach | full certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.ICR COACH | FULL CERTIFIED.J.A.A. (JO) -AUGUSTIN.2020-03-01.UIEVFD 2025-01-01

Memberships and specialisms

Contact J.A.A. (Jo) Augustin

  • How can i help you