M.C.J. (Marco) Swart

mr. M.C.J. (Marco) Swart
mr. M.C.J. (Marco) Swart
Description
Mr. Marco Swart
Advocaat & Conflict Expert
Scherpzinnige analyticus. Is de taal meester. Weet de vinger op de zere plekken te leggen. Bijt zich vast en laat niet meer los.

"’Een advocaat leeft van conflicten’, hoor je vaak zeggen. Mijn doel is echter: leven van het beheersen en voorkomen van conflicten. Dat kan niet altijd. Soms kan iemand zijn recht alleen krijgen door het conflict aan te gaan en uit te knokken. Desnoods voor de rechter. Op die momenten ben ik scherp als een mes, durf ik wel te zeggen." Aan het woord is de gedreven Eindhovense Advocaat en Conflict Expert mr. Marco Swart.

Swart is expert in het effectief beheersen van conflicten, ondermeer bij alle vormen van samenwerking. Wil je potentiële conflicten in de kiem kunnen smoren? Of dreig je te belanden in een hoogoplopend conflict? Je schakelt Swart in als je een advocaat nodig hebt die excelleert in het creatief en doortastend aanpakken van conflicten.

Nadat Swart tijdens zijn rechtenstudie ervaring had opgedaan als vrijwilliger bij een rechtswinkel, is hij in 1996 advocaat geworden. Bij de Grotius Academy voltooide hij in 2006 zijn specialisatie-opleiding Arbeidsrecht. In 2011 volgde Swart bij de Grotius Academy de specialisatie-opleiding Nationaal en internationaal contracteren en in 2017 de leergang Ondernemingsrecht.

Recent is mr. Marco Swart gecertificeerd als NLP-Master Practitioner, waardoor hij voor zijn cliënten in (dreigende) conflictsituaties, naast zijn gespecialiseerde kennis, beproefde coachingstechnieken inzet om tot excellente resultaten te komen.

Eigen advocatenkantoor begonnen
Nadat Marco Swart bij diverse advocatenkantoren verder ervaring had opgedaan, is hij in 2007 vlakbij Eindhoven Airport onder de naam "Swart Advocaten" zijn eigen advocatenkantoor begonnen. Dit kantoor is in 2010 een maatschap geworden, destijds onder de nieuwe naam "Swart & De Schepper Advocaten". Vanuit zijn verlangen om in te kunnen blijven spelen op nieuwe vragen vanuit de markt heeft Swart halverwege 2015 zijn bestaande advocatenpraktijk "Swart Advocaten" in Eindhoven weer als vanouds verzelfstandigd voortgezet, inmiddels ook wel bekend onder de naam "Swart Legal".

Juridische aspecten van samenwerkingsrelaties
Met op dit moment 4 advocaten en 2 ondersteuners houden Marco Swart en zijn team zich vanuit Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Enschede en Roermond bezig met de juridische aspecten van alle vormen van samenwerkingen, zoals arbeidscontracten, ZZP-verhoudingen, aandeelhoudersrelaties, maatschappen, vennootschappen, payrolling, uitzending, detachering, outsourcing en contracting. Dat doet het team met innovatieve diensten en producten, zoals een juridische webshop en speciaal in eigen huis ontwikkelde Legal Scans (waaronder de zeer succcesvolle Legal Scan Arbeidsrecht en de Legal Scan Ondernemingsrecht). Daarnaast biedt Swart zijn klanten Juridisch Risico Management aan.

In dit verband adviseert Swart met zijn team ondernemers, bestuurders en ondernemingsraden juridisch en strategisch, ondermeer over optimale vennootschaps- en zeggenschapsstructuren, flexibele arbeidsvormen en deugdelijke, preventieve vastlegging van afspraken in statuten, overeenkomsten en reglementen. Marco Swart wordt als advocaat ondernemingsrecht zeer regelmatig betrokken bij start-ups, scale-ups, reorganisaties, overnames en overgang van onderneming.

Daarnaast adviseren en procederen Swart en zijn team zowel voor bedrijven als werknemers over onder meer: loonvorderingen, pensioenkwesties, ziekteverzuim, aansprakelijkheidskwesties, concurrentiebedingen, ontslagtrajecten en gouden handdrukken (lees ook: Arbeidsconflicten: Snel en vakkundig aanpakken).

Pro-actief adviseren
Swart ziet in zijn praktijk goede mogelijkheden om pro-actief te adviseren. "Ik wil niet alleen optreden om een brand te blussen, maar veel belangrijker: helpen de uitbraak van brand te voorkomen. Met relatief eenvoudige middelen kun je al heel veel bereiken. Een onderneming die heldere, goed geformuleerde contracten en voorwaarden jegens klanten, opdrachtnemers en medewerkers hanteert, voorkomt conflicten. Want zodra er een meningsverschil is met bijvoorbeeld een klant, weet je dankzij de Algemene Voorwaarden exact waar je staat en wat je positie is." Ondernemers die het beste uit zichzelf en hun team willen halen, begeleidt Swart als NLP-ondernemerscoach, lees ook: Coaching voor Ondernemers.

Contracten beoordelen en opstellen
Hetzelfde geldt voor arbeidscontracten, stelt Swart. "Een goed contract is volkomen duidelijk richting werknemer én richting werkgever. Het geeft alle partijen rust en richting. Ik word dan ook steeds vaker gevraagd contracten te beoordelen en maak op die manier risico's inzichtelijk en beheersbaar. De kennis die ik heb opgedaan met de specialisatie-opleiding Nationaal en internationaal contracteren, die ik in 2011 bij de Grotius Academy volgde, sluit hierbij zeer goed aan."

Boek 'Ik wens u veel personeel'
Mr. Marco Swart is auteur van het boek "Ik wens u veel personeel, het arbeidsrecht in de praktijk" (ISBN-nummer 978-90-819108-0-4), verkrijgbaar bij de boekhandels en bij Bol.com. Ook geeft hij zeer regelmatig op uitnodiging goedbezochte en hoog gewaardeerde seminars over arbeidsrechtelijke en aanverwante onderwerpen.

Rechtsgebieden
Bij advocaat mr. Marco Swart kun je terecht voor kwesties op de navolgende rechtsgebieden:
-Arbeidsrecht & HRM
-Ontslagrecht
-Contractenrecht
-Ondernemingsrecht
-Aansprakelijkheidsrecht
-Verzekeringsrecht

Personalia Marco Swart
-geboren in 1971 te 's-Hertogenbosch
-Afgestudeerd Nederlands recht in 1995 aan de Radboud Universiteit Nijmegen
-Tot advocaat en procureur beëdigd in 1996
-Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten
-Specialisatie-opleiding Arbeidsrecht voltooid in 2006 bij de Grotius Academy
-Specialisatie-opleiding Nationaal en internationaal contracteren in 2011 gevolgd bij de Grotius Academy
-Leergang Ondernemingsrecht gevolgd in 2017
-lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Arrondissementen Breda en 's-Hertogenbosch
-toegelaten lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
-lid van de Vereniging van Incasso- en Proces Advocaten
-lid van de International Bar Association (Insurance Committee en Employment and Industrial Relations Law Committee)
-Heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Algemene Rechtspraktijk Burgerlijk Recht, Arbeidsrecht en Verbintenissenrecht
-is opgeleid en heeft ervaring als buurtbemiddelaar (vrijwilliger)
-was redactie-medewerker van het mkb-magazine Personeelszaken (thans Loonzaken van uitgeverij SDU)
-voormalig Gemeenteraadslid Eindhoven
-gastdocent bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
-Lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
-gecertificeerde coachingsvaardigheden als NLP-Master Practitioner
-gecertificeerd gespreksleider intervisie voor arbeidsrechtadvocaten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
-is mede-oprichter en bestuurslid (CFO) van de Stichting Rechtswinkel.nl, een landelijke start-up. Via een innovatief internetplatform kan iedere rechtzoekende gratis en anoniem vragen publiceren en daarmee op een unieke en transparante wijze in contact kunnen komen met juridische aanbieders. Iedere jurist kan meedoen.

Kwaliteiten en eigenschappen Marco Swart
-weet mensen op hun gemak te stellen
-kan goed (actief) luisteren
-is de taal meester
-beschikt over scherpzinnige analytische vermogens
-is een onafhankelijke denker
-weet de vinger op zere plekken te leggen
-is geen zachte heelmeester
-is in staat de angel(s) in een conflict te vinden en die eruit te halen
-weet duidelijkheid te verschaffen over de kansen en risico's van een juridische kwestie
-beschikt over gecertificeerde coachingsvaardigheden
-is een kritische sparring partner
-heeft strategisch inzicht
-weet een constructief onderhandelingsklimaat te scheppen
-kent als succesvol serieel ondernemer met bewezen ondernemersvaardigheden de pijnpunten en merites van het ondernemerschap
-is creatief, heeft een praktische instelling en is oplossingsgericht

Currently working with

Name Place Website
Swart Legal | Marco Swart 193, Aalsterweg, Genneperzijde, Stratum, Eindhoven, North Brabant, Netherlands, 5644 RA, Netherlands

Certificates

Name Number Valid till
ICR coach | associate certified NLP coach ICR.NLP COACH.ICR COACH | ASSOCIATE CERTIFIED.M.C.J. (MARCO)-SWART.2020-05-01.RMKIVN 2026-01-01
ICR coach | associate certified Conflictcoach ADR.ICR.CONFLICTCOACH.ICR COACH | ASSOCIATE CERTIFIED.M.C.J. (MARCO)-SWART.2020-05-01.RFJ3RE 2026-01-01

Memberships and specialisms

Contact M.C.J. (Marco) Swart

  • How can i help you