Continue Nalatenschap nu en later

Continue Nalatenschap nu en later
Continue Nalatenschap nu en later

Postal Address
Nijhofflaan 74
NL 3319 BS Dordrecht
Netherlands

Visiting Address
74, Nijhofflaan, Dubbeldam, Dordrecht, South Holland, Netherlands, 3319 BS, Netherlands

T: +31(0)6 2932 7475
M: +31(0)6 2932 7475
Description
Continue - Nalatenschap Nu en Later

De wereld om ons heen is Continue aan het veranderen. Soms zien we het aankomen, maar vaak worden we er door overvallen.
Iedereen heeft een nalatenschap! Wat als u er morgen niet meer bent?

Heeft u het er wel eens over gehad of heeft u er misschien stiekem wel eens over nagedacht? Kunnen uw erfgenamen alles goed terugvinden, weten ze wat uw wensen zijn en zijn ze bekend met uw (digitale) nalatenschap?

Niemand kan u dwingen regelingen te treffen voor uw (digitale) nalatenschap. Maar weten dat alles goed geregeld is voor het geval u er niet meer bent, geeft een gerust gevoel.Helaas komt het nog steeds voor dat nabestaanden te maken krijgen met een (digitale) nalatenschap die heel veel vragen en verwarring oproept. In een tijd van rouw is het voor de nabestaanden vaak al moeilijk genoeg het dagelijks leven gewoon weer op te pakken. Het is belangrijk om goed over dit onderwerp na te denken.

Continue Nalatenschap Nu en Later kan u helpen bij het in kaart brengen van de (digitale) nalatenschap en/of de afwikkeling daarvan. Op deze manier kunnen nabestaanden worden ontzien en voorkomt u onenigheid bij de afwikkeling.

Een onpartijdige en onafhankelijke erkend nalatenschapscoach kan dan ook van grote toegevoegde waarde zijn. Het is prettig als alles goed geregeld is, precies zoals u dat wilt. Dat geeft rust en nabestaanden houvast.

Praat erover met elkaar en leg het vast.

De hulp van een onpartijdige en onafhankelijke nalatenschapscoach kan van grote toegevoegde waarde zijn.

Werkwijze

Onze gesprekken vinden plaats bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Ieder coachingstraject start met een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal een uur. Dit gesprek zal voornamelijk bestaan uit het bespreken van uw hulpvraag en het gewenste doel. Vervolgens beslissen we met elkaar of het zinvol is verdere afspraken te maken.

Ik vind het belangrijk dat het vooraf helder is wat we van elkaar kunnen verwachten.

Besluiten we samen verder te gaan, dan wordt in overleg, op basis van het kennismakingsgesprek, het aantal coachingsgesprekken en de frequentie bepaald. Op deze manier kan ik u een indicatie geven van de kosten die de begeleiding met zich meebrengt.

Ook bestaat de mogelijkheid dat u een bezoek moet brengen aan de notaris om bijvoorbeeld uw actuele wensen vast te leggen. Het kennismakingsgesprek verplicht u tot niets.

Ieder vervolggesprek duurt maximaal 2 uur. Maandelijks ontvangt u een factuur voor de door mij verrichte werkzaamheden. Een afspraak kan zonder kosten worden verzet c.q. geannuleerd mits 24 uur van tevoren aangegeven en bevestigd door Continue Nalatenschap Nu en Later.

Wit u meer weten over Continue Nalatenschap Nu en Later en wat ik voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op. Ik help u graag!

Certificates

Name Number Valid till
ICR coaching company - organisation | basic registration - not certified Company basic registration (not certified) ICR.COMPANY BASIC REGISTRATION (NOT CERTIFIED).ICR COACHING COMPANY - ORGANISATION | BASIC REGISTRATION - NOT CERTIFIED.CONTINUE-NALATENSCHAP-NU-EN-LATER.2016-05-01.8H4A9K 2025-01-01

Contact Continue Nalatenschap nu en later

  • How can i help you